SPIL & APP DESIGN

Vi fokuserer på krydsfeltet mellem spil, bevægelse og læring.

Vi udvikler egne spilkoncepter, samt skaber skrædder-syede apps for vore kunder.

Muld
Med støtte fra både DFI og Undervisningsministeriet arbejder vi på Muld - et undervisningsspil om landbrug og fødevareproduktion.

Klik her for at læse nærmere.

Whodunit
Hvad sker der, hvis eleven retter sit arbejde mod andre elever, frem for mod læreren? Det arbejder vi på i vores detektivgenre-spil til engelsk-undervisningen i folkeskolen.

Følg med i arbejdet her.

Dyr i sø
Udover at måle vandkvaliteten i vandløb vha. vores Dyr i vand app, kan man nu også måle vand-kvaliteten i søer. Dyr i sø blev lanceret ifm. Science i Forum.

Læs mere her.

Videnskabsteater
Vi har lavet et rigtig spændende og vigtigt samarbejdsprojekt med både kunstnere og videnskabsfolk, der handler om at formidle den nyeste viden om sundhed til gymnasieelever.

Se mere her.

Skal vi lave din app?
Vi udvikler både spil og apps. Vi har erfaring fra en lang række projekter, og kan bidrage til alle dele af processen - fra idé og koncept til design og markedsføring.

Tryk på billedet og læs mere.

Hvad kan vi